Centrum voor Informatie over de Media
Centre d'Information sur les Médias

News

Publicatie resultaten van de Affichagestudie 2012-2
18/09/2012

De Permanente Structuur van het CIM meldt de intekenaars van de affichagestudie dat de resultaten van de golf CIM Affichage 2012-2 eindelijk beschikbaar zijn op de website van het CIM. De resultaten zijn eveneens beschikbaar via de exploitatiesoftware waar de intekenaars van de studie toegang toe hebben.

CIM Pers-Bioscoop 2012: publicatie van de resultaten
14/09/2012

 

Het CIM (Centrum voor Informatie over de Media) maakte vandaag 14 september 2012 de resultaten bekend van de nieuwe persbereikstudie. Zoals elk jaar legde TNS Media meer dan 200 titels voor aan een steekproef van 10.488 respondenten.

 

De editie 2011-2012 markeert het einde van een tijdperk, nl. de klassieke meting van de papieren versies van de pers. De volgende publicatie, waarvoor het veldwerk gestart is in juli 2012, voorziet de meting van zowel papieren als digitale versies van de pers, inclusief websites, .pdf-versies en apps, geraadpleegd via computer, tablet of smartphone. Afspraak in september 2013 voor de eerste resultaten!

 

De klassieke LLP meting (Lectuur Laatste Periode), die de tand des tijds heeft doorstaan en verschillende methodologische veranderingen heeft overleefd, blijft intussen de enige echte currency.

 

Wat het veldwerk 2011-2012 betreft, vallen vooral de versterking van de CASI op en het wegvallen van de timeline vragen voor dagbladen en de covervragen voor magazines. Dit vereenvoudigde het afnemen van de vragenlijst waardoor de enquêteurs makkelijker hun quota behaalden. Met name in Brussel werden méér enquêtes afgenomen, vooral tijdens het weekend en na 17u op werkdagen.

 

De publieke resultaten zijn vanaf nu beschikbaar op de CIM site. De intekenaars krijgen toegang tot de gegevens via de gekende software huizen.

 

Veel plezier met de analyse van deze publicatie!

Introductie gastkijkers uitgesteld tot 1 januari 2013
11/09/2012

De Raad van Bestuur van het CIM heeft beslist om de introductie van gastkijkers in de CIM TV Currency uit te stellen tot 1 januari 2013. Eerder was al bekend gemaakt dat het vanaf nu mogelijk is om tv kijken zowel te analyseren met de huidige currency Live+6, als met de toekomstige currency Live+6 inclusief gastkijkers.

Na intensief overleg waren zowel zenders, media bureaus en adverteerders het erover eens dat de studieperiode, die voorzien was tot 31 december 2012, het best geformaliseerd wordt door de lancering van de officiële nieuwe currency uit te stellen.

Dit betekent dat voor transacties op de reclamemarkt de huidige manier van werken tot het einde van het jaar kan behouden worden. Tegelijk krijgt iedereen de kans om de toekomstige currency te analyseren en zich eigen te maken.

De Raad van Bestuur bevestigt overigens het recht van de zenders om de nieuwe cijfers al in hun communicatie te gebruiken.

Echtverklaring : Verklaringen op Erewoord T2/2011 - T1/2012
01/06/2012

De verklaringen op erewoord van het 1ste trimester 2012 voor de verkochte tijdschriften en de andere publicaties zijn hier beschikbaar.

Nieuw Bureau
22/05/2012

De Raad van Bestuur heeft de nieuwe samenstelling van het Bureau goedgekeurd:

- De Heer Patrick de Borchgrave (Roularta), Voorzitter

- Mevrouw Christiane Dardenne, Ondervoorzitter

- De Heer Thierry Keyen (IP), Schatbewaarder

- De Heer Wim Jansen (JC Decaux), Secretaris

- De Heer Patrick Steegmans (Nationale Loterij), lid

Gewone Algemene Vergadering 2012: samenstelling van de Raad van Bestuur
25/04/2012

Naar aanleiding van de statutaire verkiezingen die tijdens de Algemene Vergadering van 24 april jl. plaatsgevonden hebben, werd de samenstelling van de Raad van Bestuur werd.
Klik hier om de nieuwe samenstelling te ontdekken.
 

Bericht aan de Leden van het CIM: ledenbijdrage 2012
25/04/2012

Wij hebben het genoegen u te laten weten dat de Gewone Algemene Vergadering van 24 april 2012 beslist heeft het bedrag van het jaarlijkse lidgeld voor 2012 ongewijzigd te laten, nl. 780 € (BTW niet inbegrepen) voor het Individueel lid en 450 € (BTW niet inbegrepen) voor het Geassocieerd lid.

Bericht aan de Leden van het CIM: nieuw huishoudelijk reglement
25/04/2012

De Gewone Algemene Vergadering 2012 heeft het nieuw tekstvoorstel van het Huishoudelijk Reglement unaniem goedgekeurd. Dit nieuwe reglement is beschikbaar door hier te klikken.

Gewone Algemene Vergadering 2012: bericht aan de leden van de vereniging
06/04/2012

Wij melden u dat de Gewone Algemene Vergadering van het CIM op dinsdag 24 april 2012 om 14u plaatsvindt. De oproeping werd op 28 maart 2012 per post naar alle leden van de vereniging verstuurd.

Toewijzing van het contract voor de CIM Internet studie vanaf 01/11/2012 aan TNS Media
13/03/2012

De Raad van Bestuur van het CIM heeft beslist om het contract voor de vernieuwde CIM Internet Studie vanaf 1 november 2012 toe te wijzen aan TNS Media.

De Internet Trafiekstudie voor Belgische en Luxemburgse sites blijft gebaseerd op een site centric aanpak en zal niet enkel pagina’s en rich internet applications (bijvoorbeeld video- en audiostreams) meten maar brengt ook trafiek afkomstig van mobiele devices in rekening. De methodologie van de Internetbereikstudie voor de Belgische markt verandert ingrijpend. De resultaten zullen gebaseerd zijn op een representatief panel van 10.000 Belgische surfers.

Stef PEETERS, Algemeen Directeur van het CIM: “De snelle evolutie van het medium vraagt om een fundamentele ingreep in de methodologie van de CIM Internet studies. TNS Media kan via haar internationaal netwerk een betere technische opvolging garanderen van de meting van mobiele devices, en video-en audiostreaming. Daarnaast moet een panel approach de nodige methodologische stabiliteit bieden om maandelijkse bereikscijfers en dagelijkse bereiksschattingen te kunnen publiceren”.

Dominique VERCRAEYE, Algemeen Directeur van TNS Media: "We hebben voor de complexe Belgische markt een oplossing op maat ontwikkeld. Daarmee combineren we onze kennis van de lokale markt en haar specifieke behoeften met de expertise op vlak van internetmeting van onze Europese collega’s, zoals TNS Gallup Noorwegen, TNS Sifo Zweden en onze WPP collega's van Kantar Media Audiences, met name Spring gmbh. Wij zijn enthousiast over deze nieuwe uitdaging en erg trots om een voorloper te kunnen zijn met deze nieuwe en innovatieve aanpak ".

Vanaf 1 november 2012 zullen de resultaten van de vernieuwde Internettrafiekstudie beschikbaar zijn. Vanaf januari 2013 zullen er maandelijks bereiksgegevens gepubliceerd worden voor de Belgische markt.