Centrum voor Informatie over de Media
Centre d'Information sur les Médias

News

Bericht aan de Leden van het CIM: ledenbijdrage 2013
06/05/2013

Wij hebben het genoegen u te laten weten dat de Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2013 beslist heeft het bedrag van het jaarlijkse lidgeld voor 2013 ongewijzigd te laten, nl. 780 € (BTW niet inbegrepen) voor het Individueel lid en 450 € (BTW niet inbegrepen) voor het Geassocieerd lid.

 

Bericht aan de Leden van het CIM: nieuw Huishoudelijk reglement
06/05/2013

De Gewone Algemene Vergadering 2013 heeft het nieuw tekstvoorstel van het Huishoudelijk Reglement unaniem goedgekeurd. Dit nieuwe reglement is beschikbaar door hier te klikken.

Gewone Algemene Vergadering 2013: samenstelling van de Raad van Bestuur
02/05/2013

Naar aanleiding van de statutaire verkiezingen die tijdens de Algemene Vergadering van 30 april jl. plaatsgevonden hebben, werd de samenstelling van de Raad van Bestuur werd.

Klik hier om de nieuwe samenstelling te ontdekken.

Veranderingen binnen de Permanente Structuur
08/01/2013

De Permanente Structuur verwelkomt Yasmine RAES (24), afgestudeerd als bedrijfspsycholoog  aan de Universiteit van Gent. Ze vervoegt het team van Luc EECKHOUT als Assistant Project Manager voor de Pers- en Bioscoopstudie. Jean-Matthieu SCHMERBER wordt Project Manager en is verantwoordelijk voor de Out-of-Home studie en de Target Group Monitor (TGM). Jean-Matthieu zal Yasmine begeleiden voor de dossiers van de Persstudie tot aan de volgende publicatie. 

Sofie WERA werkt voortaan voor de Echtverklaring Pers en de Radio studie in het team van Michaël DEBELS. Sofie zal Jean-Matthieu begeleiden voor de Out-of-Home studie tot aan de volgende publicatie. Nadège DEROECK blijft werken voor de Radio studie en zal Sofie daarin begeleiden. Nadège neemt er ook de HUB studie bij.

 

CIM TV study - Changes 1/1/2013
02/01/2013

Beste intekenaars,

 

Op 1 januari 2013 werden twee belangrijke veranderingen doorgevoerd in de CIM TV studie.

  1. Nieuwe CIM TV currency

Vanaf 1 januari 2013 zal het kijkgedrag van gasten volwaardig deel uitmaken van de officiële TV currency. Hun kijkgedrag wordt vanaf nu geïntegreerd in alle doelgroepen en niet enkel in het universum 4jr en ouder.  De nieuwe TV currency is dus vanaf nu Live+6+guests.

  1. Nieuwe leverancier Horodatage/Time Logging

De horodatage (time logging) wordt vanaf 1 januari 2013 uitgevoerd door Nielsen. De aanpak is vergelijkbaar met deze van Mediaxim maar toch zullen de gebruikers enkele belangrijke verschillen ontdekken.

  • Een nieuwe typologie voor TV programma’s

De Technische Commissie heeft een nieuwe typologie voor TV programma’s uitgewerkt. Die groepeert de programma’s op basis van format en content. De combinatie van deze twee gegevens laat de gebruiker toe om meer gedetailleerde analyses uit te voeren.

De horodatage van Mediaxim werd door Nielsen gehercodeerd in de nieuwe typologie zodat u dezelfde analyses ook voor het verleden kan uitvoeren. De nieuwe én de oude typologie gegevens zijn ter beschikking van de software leveranciers.

  • Een vereenvoudiging in de codering van programmatitels

De codering van verschillende types van programmatitels werd vereenvoudigd. In de huidige horodatage stond vaak de aanduiding  ‘herhaling’, ‘preview’, ‘aflevering x’,.... in de titel . In de nieuwe typologie wordt deze informatie in principe niet meer in de basistitel maar in een extra veld opgenomen (te voorzien in de verschillende TV softwares).

Meer informatie over de profilering van de gasten, de nieuwe typologie en de codering van titels vindt u op onze site via deze link.

Bijkomende vragen kan u steeds sturen naar tv@cim.be

TC CrossMedia : Nieuwe voorzitter
22/11/2012

Tijdens zijn vergadering van 13/11/2012, heeft de Raad van Bestuur de benoeming van David Lecouvet (Mediabrands Belgium) als voorzitter van de TC CrossMedia ter vervanging van Patrick Hermie (Mindshare) goedgekeurd.
De Raad, het Bureau en de Permanente Structuur bedanken Patrick Hermie en wensen David Lecouvet veel succes in deze nieuwe uitdaging binnen het CIM.

Nieuwe voorwaarden en nieuwe tarieven voor de media audit bureaus
19/11/2012

De Raad van Bestuur van het CIM heeft, tijdens zijn zitting van 13 november 2012, de nieuwe voorwaarden en tarieven voor de toegang tot CIM gegevens voor media audit bureaus goedgekeurd.

Zie document hieronder.

1 november 2012 : TNS Media neemt CIM Internetstudie over
01/11/2012

Vanaf 1 november verzorgt TNS Media de CIM Internet trafiekstudie.

Er worden voortaan geen ochtendmails met resultaten meer verstuurd. Intekenaars hebben nu toegang tot de online rapporteringstool Scores: daarin vindt u in quasi real time de resultaten voor uw eigen sites en ’s anderendaags de kernresultaten voor alle andere deelnemende sites.

Alle intekenaars die al met de nieuwe CIM Internet tag werken, hebben een login en paswoord gekregen voor Scores (http://scores.tnsinternet.be/). Een Engelstalige handleiding vindt u hier:  https://confluence.spring.de/pages/viewpage.action?pageId=1605730.

Voor de eerste bereiks- en profielcijfers op basis van het TNS Internetpanel is het wachten tot begin 2013.

PMP 2011-2012: publicatie
18/10/2012

 

De resultaten van de PMPA studie 2011-2012 zijn beschikbaar. Op onze website kunt u de methodologie, de vragenlijsten en een deel van de resultaten terugvinden. De gegevens zijn ook beschikbaar in de exploitatie software. 

Publicatie resultaten van de Affichagestudie 2012-2
18/09/2012

De Permanente Structuur van het CIM meldt de intekenaars van de affichagestudie dat de resultaten van de golf CIM Affichage 2012-2 eindelijk beschikbaar zijn op de website van het CIM. De resultaten zijn eveneens beschikbaar via de exploitatiesoftware waar de intekenaars van de studie toegang toe hebben.