Centrum voor Informatie over de Media
Centre d'Information sur les Médias

News

Nieuwe voorwaarden en nieuwe tarieven voor de media audit bureaus
19/11/2012

De Raad van Bestuur van het CIM heeft, tijdens zijn zitting van 13 november 2012, de nieuwe voorwaarden en tarieven voor de toegang tot CIM gegevens voor media audit bureaus goedgekeurd.

Zie document hieronder.

1 november 2012 : TNS Media neemt CIM Internetstudie over
01/11/2012

Vanaf 1 november verzorgt TNS Media de CIM Internet trafiekstudie.

Er worden voortaan geen ochtendmails met resultaten meer verstuurd. Intekenaars hebben nu toegang tot de online rapporteringstool Scores: daarin vindt u in quasi real time de resultaten voor uw eigen sites en ’s anderendaags de kernresultaten voor alle andere deelnemende sites.

Alle intekenaars die al met de nieuwe CIM Internet tag werken, hebben een login en paswoord gekregen voor Scores (http://scores.tnsinternet.be/). Een Engelstalige handleiding vindt u hier:  https://confluence.spring.de/pages/viewpage.action?pageId=1605730.

Voor de eerste bereiks- en profielcijfers op basis van het TNS Internetpanel is het wachten tot begin 2013.

PMP 2011-2012: publicatie
18/10/2012

 

De resultaten van de PMPA studie 2011-2012 zijn beschikbaar. Op onze website kunt u de methodologie, de vragenlijsten en een deel van de resultaten terugvinden. De gegevens zijn ook beschikbaar in de exploitatie software. 

Publicatie resultaten van de Affichagestudie 2012-2
18/09/2012

De Permanente Structuur van het CIM meldt de intekenaars van de affichagestudie dat de resultaten van de golf CIM Affichage 2012-2 eindelijk beschikbaar zijn op de website van het CIM. De resultaten zijn eveneens beschikbaar via de exploitatiesoftware waar de intekenaars van de studie toegang toe hebben.

CIM Pers-Bioscoop 2012: publicatie van de resultaten
14/09/2012

 

Het CIM (Centrum voor Informatie over de Media) maakte vandaag 14 september 2012 de resultaten bekend van de nieuwe persbereikstudie. Zoals elk jaar legde TNS Media meer dan 200 titels voor aan een steekproef van 10.488 respondenten.

 

De editie 2011-2012 markeert het einde van een tijdperk, nl. de klassieke meting van de papieren versies van de pers. De volgende publicatie, waarvoor het veldwerk gestart is in juli 2012, voorziet de meting van zowel papieren als digitale versies van de pers, inclusief websites, .pdf-versies en apps, geraadpleegd via computer, tablet of smartphone. Afspraak in september 2013 voor de eerste resultaten!

 

De klassieke LLP meting (Lectuur Laatste Periode), die de tand des tijds heeft doorstaan en verschillende methodologische veranderingen heeft overleefd, blijft intussen de enige echte currency.

 

Wat het veldwerk 2011-2012 betreft, vallen vooral de versterking van de CASI op en het wegvallen van de timeline vragen voor dagbladen en de covervragen voor magazines. Dit vereenvoudigde het afnemen van de vragenlijst waardoor de enquêteurs makkelijker hun quota behaalden. Met name in Brussel werden méér enquêtes afgenomen, vooral tijdens het weekend en na 17u op werkdagen.

 

De publieke resultaten zijn vanaf nu beschikbaar op de CIM site. De intekenaars krijgen toegang tot de gegevens via de gekende software huizen.

 

Veel plezier met de analyse van deze publicatie!

Introductie gastkijkers uitgesteld tot 1 januari 2013
11/09/2012

De Raad van Bestuur van het CIM heeft beslist om de introductie van gastkijkers in de CIM TV Currency uit te stellen tot 1 januari 2013. Eerder was al bekend gemaakt dat het vanaf nu mogelijk is om tv kijken zowel te analyseren met de huidige currency Live+6, als met de toekomstige currency Live+6 inclusief gastkijkers.

Na intensief overleg waren zowel zenders, media bureaus en adverteerders het erover eens dat de studieperiode, die voorzien was tot 31 december 2012, het best geformaliseerd wordt door de lancering van de officiële nieuwe currency uit te stellen.

Dit betekent dat voor transacties op de reclamemarkt de huidige manier van werken tot het einde van het jaar kan behouden worden. Tegelijk krijgt iedereen de kans om de toekomstige currency te analyseren en zich eigen te maken.

De Raad van Bestuur bevestigt overigens het recht van de zenders om de nieuwe cijfers al in hun communicatie te gebruiken.

Echtverklaring : Verklaringen op Erewoord T2/2011 - T1/2012
01/06/2012

De verklaringen op erewoord van het 1ste trimester 2012 voor de verkochte tijdschriften en de andere publicaties zijn hier beschikbaar.

Nieuw Bureau
22/05/2012

De Raad van Bestuur heeft de nieuwe samenstelling van het Bureau goedgekeurd:

- De Heer Patrick de Borchgrave (Roularta), Voorzitter

- Mevrouw Christiane Dardenne, Ondervoorzitter

- De Heer Thierry Keyen (IP), Schatbewaarder

- De Heer Wim Jansen (JC Decaux), Secretaris

- De Heer Patrick Steegmans (Nationale Loterij), lid

Gewone Algemene Vergadering 2012: samenstelling van de Raad van Bestuur
25/04/2012

Naar aanleiding van de statutaire verkiezingen die tijdens de Algemene Vergadering van 24 april jl. plaatsgevonden hebben, werd de samenstelling van de Raad van Bestuur werd.
Klik hier om de nieuwe samenstelling te ontdekken.
 

Bericht aan de Leden van het CIM: ledenbijdrage 2012
25/04/2012

Wij hebben het genoegen u te laten weten dat de Gewone Algemene Vergadering van 24 april 2012 beslist heeft het bedrag van het jaarlijkse lidgeld voor 2012 ongewijzigd te laten, nl. 780 € (BTW niet inbegrepen) voor het Individueel lid en 450 € (BTW niet inbegrepen) voor het Geassocieerd lid.