Centrum voor Informatie over de Media
Centre d'Information sur les Médias

News

Toewijzing van het contract voor de CIM Internet studie vanaf 01/11/2012 aan TNS Media
13/03/2012

De Raad van Bestuur van het CIM heeft beslist om het contract voor de vernieuwde CIM Internet Studie vanaf 1 november 2012 toe te wijzen aan TNS Media.

De Internet Trafiekstudie voor Belgische en Luxemburgse sites blijft gebaseerd op een site centric aanpak en zal niet enkel pagina’s en rich internet applications (bijvoorbeeld video- en audiostreams) meten maar brengt ook trafiek afkomstig van mobiele devices in rekening. De methodologie van de Internetbereikstudie voor de Belgische markt verandert ingrijpend. De resultaten zullen gebaseerd zijn op een representatief panel van 10.000 Belgische surfers.

Stef PEETERS, Algemeen Directeur van het CIM: “De snelle evolutie van het medium vraagt om een fundamentele ingreep in de methodologie van de CIM Internet studies. TNS Media kan via haar internationaal netwerk een betere technische opvolging garanderen van de meting van mobiele devices, en video-en audiostreaming. Daarnaast moet een panel approach de nodige methodologische stabiliteit bieden om maandelijkse bereikscijfers en dagelijkse bereiksschattingen te kunnen publiceren”.

Dominique VERCRAEYE, Algemeen Directeur van TNS Media: "We hebben voor de complexe Belgische markt een oplossing op maat ontwikkeld. Daarmee combineren we onze kennis van de lokale markt en haar specifieke behoeften met de expertise op vlak van internetmeting van onze Europese collega’s, zoals TNS Gallup Noorwegen, TNS Sifo Zweden en onze WPP collega's van Kantar Media Audiences, met name Spring gmbh. Wij zijn enthousiast over deze nieuwe uitdaging en erg trots om een voorloper te kunnen zijn met deze nieuwe en innovatieve aanpak ".

Vanaf 1 november 2012 zullen de resultaten van de vernieuwde Internettrafiekstudie beschikbaar zijn. Vanaf januari 2013 zullen er maandelijks bereiksgegevens gepubliceerd worden voor de Belgische markt.

Echtverklaring : Verklaringen op Erewoord T1/2011 - T4/2011
02/03/2012

De verklaringen op erewoord van het 1ste trimester 2011 voor de verkochte tijdschriften en de andere publicaties zijn hier beschikbaar.

Vernieuwing strategische studie en financiering
01/03/2012

De Raad van Bestuur van het CIM heeft in haar vergadering van 28 februari 2012 de structuur van de CIM studies en de nieuwe financieringsregels 2012-2015 goedgekeurd.

Er wordt niet geraakt aan de tactische bereiksstudies per medium. De 40 jaar oude Plurimedia-Producten studie wordt wel vervangen door twee nieuwe studies. De nieuwe Target Group Monitor (TGM) zal doelgroepen informatie verzamelen, vooral op vlak van producten en attitudes. Vanaf 2013 worden de verschillende tactische mediastudies van het CIM gefusioneerd in een cross mediale database op basis van een nieuwe HUB studie. Die database zal toelaten om strategische interessante informatie over verschillende media te combineren (bijv. wie luistert naar ochtendradio, leest vrouwenmaandbladen, kijkt naar themazenders en bezoekt nieuwssites). Daarnaast zal deze database ook toelaten om individuele media te kruisen met de TGM doelgroepen informatie.

Stef Peeters (Algemeen Directeur CIM) is opgelucht: “Het heeft allemaal wat langer geduurd dan gepland maar nu hebben we definitief groen licht. Niet alleen is er een consensus over de nieuwe structuur van de strategische studies, er is ook een volledig akkoord over nieuwe, vereenvoudigde en transparante, financieringsregels.”

Nieuwe studies, nieuwe fusies, zijn er in deze benarde tijden dan bijkomende middelen beschikbaar voor media bereiksonderzoek ? Stef Peeters: “Het siert de Raad van Bestuur dat er in crisistijden toch beslist is om te investeren in een verbetering van de CIM studies. Dat vraagt een lange termijn visie en een grondige analyse van kostefficiëntie en kwaliteit, maar iedereen beseft dat we nu moeten zaaien als we later willen oogsten.”

 

TC PMP : wijzigingen
29/02/2012

Tijdens zijn vergadering van 28/02/2012, heeft de Raad van Bestuur de ontbinding van de TC PMP goedgekeurd. Twee nieuwe Technische Commissies worden opgericht:

  • TC TGM (Target Group Monitor), met Remi BOEL (OMG) als voorzitter,
  • TC Strategie (Hub, fusie, Golden Standard) , met Patrick HERMIE (Mindshare) als voorzitter.

De Raad, het Bureau en de Permanente Structuur wensen hen veel succes in deze nieuwe uitdaging binnen het CIM.

 

TC TV : nieuwe voorzitter
29/02/2012

Tijdens zijn vergadering van 28/02/2012, heeft de Raad van Bestuur de benoeming van Hugues Rey (Havas Media Belgium) als voorzitter van de TC TV ter vervanging van Wout Dockx goedgekeurd.
De Raad, het Bureau en de Permanente Structuur bedanken Wout Dockx voor zijn 15 jaar als voorzitter van de TC TV en wensen Hugues Rey veel succes in deze nieuwe uitdaging binnen het CIM.
 

TC Internet : nieuwe voorzitter
29/02/2012

Tijdens zijn vergadering van 28/02/2012, heeft de Raad van Bestuur de benoeming van Jean-Michel Depasse (Mindshare) als voorzitter van de TC Internet ter vervanging van Hugues Rey (Havas Media Belgium) goedgekeurd.
De Raad, het Bureau en de Permanente Structuur bedanken Hugues Rey voor zijn 11 jaren als voorzitter van de TC Internet en wensen Jean-Michel Depasse veel succes in deze nieuwe uitdaging binnen het CIM.
 

Publicatie resultaten van de Affichagestudie 2012-1
06/02/2012

De Permanente Structuur van het CIM meldt de intekenaars van de affichagestudie dat de resultaten van de golf CIM Affichage 2012-1 eindelijk beschikbaar zijn op de website van het CIM. De studie wordt met een kleine vertraging gepubliceerd als gevolg van een versterking van de 2m² netwerken in de stad Antwerpen. Deze verandering mocht niet ontbreken in de resultaten van deze golf. Een tweede bijzonderheid is dat Belgian Posters tot de studie is toegetreden. De afficheur heeft zich op het einde van 2011 lid gemaakt van het CIM. Voor Benoît Van Cottem, de voorzitter van de technische commissie affichage, mogen we spreken over “een belangrijke etappe aangezien voortaan zo goed als alle panelen in de 48 stedelijke centra zijn opgenomen in de studie”.

De resultaten zijn eveneens beschikbaar via de exploitatiesoftware waar de intekenaars van de studie toegang toe hebben.

 

Toewijzing van het contract 2012-2015 voor de CIM Persstudie aan TNS Media
27/01/2012

Het CIM (Centrum voor Informatie over de Media) wijst het contract voor de meting van het persbereik in België toe aan de historische partner van deze studie, TNS Media. Deze overeenkomst start op 1 juni 2012 en geldt voor een periode van 3 jaar.

Stef Peeters, algemeen directeur van het CIM: “Het voorstel van TNS Media biedt het beste evenwicht tussen continuïteit en vernieuwing”. De ervaring van het instituut met de meting van de lectuur van perstitels via de face-to-face en CASI methode was van doorslaggevend belang. Nieuw is dat de studie verrijkt zal worden met gecombineerde gegevens van perstitels en hun digitale producten om het meten van media merken mogelijk te maken. Anders dan vroeger wordt de persstudie niet langer gecombineerd met de strategische multimediastudie.

Dominique Vercraeye, Managing Director TNS Media: ”Het siert alle stakeholders van deze nieuwe persstudie dat zij – in een moeilijke economische context – gekozen hebben voor kwaliteit en innovatie. Het geeft meteen de meerwaarde aan van het CIM als overlegplatform tussen adverteerders, media en agentschappen.“

 

CIM Metriprofil: Publicatie resultaten 2011Q3
19/01/2012

De resultaten van de nieuwe CIM Metriprofil publicatie (met gegevens van mei 2011 tot oktober 2011) zijn vanaf vandaag beschikbaar voor de intekenaars van de internetstudie. Na het inloggen vindt u de resultaten via deze link http://www.cim.be/media/internet/bereik/resultaten

Informatie over de methodologie van de studie vindt u via volgende link http://www.cim.be/media/internet/bereik/methodologie

Met vragen of opmerkingen kan u steeds terecht bij het CIM Internet team via internet@cim.be.

TV kijkcijfermeting door GfK verlengd voor maximaal 2 jaar
16/12/2011

De Raad van Bestuur van het CIM heeft beslist om het contract voor de CIM Televisiestudie 2013-2016 niet toe te kennen.
In de tender werd gevraagd om naast de meting van klassieke televisie ook voorstellen in te dienen voor het meten van het bereik op andere schermen zoals computers, tablets en andere mobiele devices. Volgens de Raad van Bestuur kon geen enkel instituut een afdoend antwoord geven op de vraag naar geprofileerde netto bereiksgegevens.

De Raad van Bestuur van het CIM heeft daarom beslist om het huidige contract met GfK Audimetrie te verlengen voor maximaal twee jaar. In die periode zal het CIM voor cijfers over online video kijken beroep doen op de nieuwe internetstudie waarover eerstdaags beslist wordt. De Technische Commissies TV en Internet zullen samen een voorstel uitwerken voor de rapportering van deze cijfers ten behoeve van de reclamemarkt.