Centrum voor Informatie over de Media
Centre d'Information sur les Médias

Methodologie

Hoe werkt de CIM Internet studie?

De CIM Internet studie is gebaseerd op een automatisch en gecentraliseerd meetsysteem dat gebruik maakt van cookies en tags om alle deelnemende sites op identieke wijze te meten. CIM Internet gebruikt dus geen logfiles van sites en doet ook geen beroep op de actieve participatie van surfers.

De eerste maal dat een surfer met zijn internet browser een deelnemende site bezoekt, installeert het CIM Internet systeem een cookie op zijn computer. Deze cookie bevat een unieke cijferreeks (nl. het tijdsinterval tussen 1/1/1970 en de creatie van het cookie uitgedrukt in microseconden) en laat toe om de browser te identificeren elke keer als daarna opnieuw een pagina bezocht wordt van gelijk welke deelnemende site. CIM Internet cookies blijven gedurende één jaar bestaan, tenzij ze eerder door de gebruiker worden gewist. In dat laatste geval wordt bij een volgend bezoek een nieuwe cookie geïnstalleerd. Het CIM Internet systeem vraagt op geen enkel moment een actieve inbreng van de surfers.

Dat is wel het geval voor de webmasters van de deelnemende sites. Het systeem veronderstelt namelijk dat elke pagina van een deelnemende site gemerkt wordt met een CIM-tag, d.i. enkele lijnen Javascript code. Telkens dergelijke pagina wordt opgeroepen door een browser, wordt een voor de surfer onzichtbaar mini tekstbestand opgevraagd bij de servers van Gemius.

Dit systeem laat toe om per site ondubbelzinnig het aantal page requests, het aantal visits, gestarte video-en audiostreams, applicaties,...  te tellen. Al deze parameters worden voor alle deelnemende sites continu geüpdated en een selectie daarvan is via de sectie "Resultaten" van deze site toegankelijk voor alle inschrijvers van CIM Internet.