Centrum voor Informatie over de Media
Centre d'Information sur les Médias

5. Opzegging

5.1 Een intekenaar kan op elk moment afzien van zijn deelname aan CIM Metriweb via een aangetekend schrijven aan de algemeen Directeur van het CIM. Bovendien dient de ontslagnemende intekenaar in orde te zijn met alle nodige betalingen aan de vereniging voor het jaar waarin hij zijn opzegging meldt.

5.2 De site verbindt er zich toe om vanaf de aanvraag van zijn opzegging van meting onmiddellijk de bestanden uit de basisfolder van de site en alle CIM Metriweb-tags die op de pages van de site zijn geïnstalleerd te verwijderen.

5.3 Daarna kan een definitieve afrekening opgemaakt worden.

5.4 De opzegging en de terugtrekking uit de meting zal pas in voege treden na de betalingen van de verschuldigde sommen. Een kennisgeving van opzegging/terugtrekking uit meting zal naar de intekenaar verstuurd worden.